İptal ve İade

İptal ve İade Koşulları

Cayma Hakkı

Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa tesliminden itibaren 14 (On dört) gün içinde Alıcı cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı’ya, e-mail ya da telefon ile bildirimde bulunulması gerekmektedir. Tüketicinin, cayma hakkını kullanması halinde, 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen ürünün ve ürüne ait fatura aslının ve teslimata dair kargo teslim tutanağının iade edilmesi zorunludur. Ürünün Satıcı’ya iadesi kargo ile yapılır ve kargo ücreti Alıcı’ya aittir. Belgelerin ulaşmasından sonraki 15 (onbeş) gün içinde ürünün bedeli Alıcı’ya iade edilir.

Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

Gazete, dergi gibi kısa süreli yayınlar, gıda ,içecek ve günlük tüketim için sağlanan ürünler, tek seferde kullanılan ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar ile niteliği itibari ile iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerde, Alıcı cayma hakkını kullanamaz